FEJLFINDING: Min forstærker slår fra / lyser rødt / går i protection

Hvis din forstærker slår fra og går i protection (lyser typisk rødt), så kan det skyldes flere forskellige ting:

1. Stelforbindelsen er for dårlig eller forkert monteret
Noget af det allervigtigste ved montering af en forstærker, er en korrekt stelforbindelse. Hvis din stelforbindelse ikke sidder ordentlig fast eller ikke er monteret korrekt på bilens chassis, så kan forstærkeren ikke trække nok strøm til at levere den ønskede effekt. Husk at forstærkeren trækker ligeså meget strøm gennem stelforbindelsen som gennem pluskablet!

Prøv dette:
Prøv at undersøge om stelforbindelsen sidder ordentligt fast eller om skruen eller ringkabelskoen sidder løst. Det må de ikke! Undersøg også om der er slebet ordenligt rent, der hvor ringkabelskoen sidder og at det er metal mod metal. Det skal det være! Vær opmærksom på at hvis din stelforbindelse ikke er lavet ordentligt, så kan du i værste fald også risikere at brænde din autoradio af, da forstærkeren måske vil forsøge at trække stel gennem dine signalkabler!


Under "Relaterede Spørgsmål" nederst på denne side, kan du læse mere om hvordan du laver en korrekt stelforbindelse


2. Der er fejl på højttalerkablerne eller de tilsluttede højttalere/subwoofere
Hvis dine højttalerkabler kortslutte (+ rører ved -) eller hvis ét af dine højttalerkabler rører ved bilens chassis, og derved rører ved stel, så vil forstærkeren gå i protection. En ofte set fejl er eksempelvis, at man har været uheldig med at skrue en skrue gennem et højttalerkabel der ligger skjult under bilens paneler (som så får stel), eller hvis terminalerne oppe ved højttalerne rører ved bilens chassis (og derved får stel).

Prøv dette:
For at undersøge om det er ved højttalerkablerne fejlen ligger, så sluk forstærkeren, skru alle højttalerkabler ud af forstærkeren, og se om forstærkeren nu vil tænde. Hvis den ikke længere går i protection, så ligger fejlen med stor sandsynlighed ved højttalerkablerne. 
Montér nu højttalerkablerne én efter én indtil forstærkeren slå fra. Når den slår fra, så undersøg dette højttalerkabel grundigt for at lede efter én af ovenstående fejl.


3. Der er fejl på sikringen eller tilslutningen ude ved batteriet

Ligesom med stelforbindelsen, så er det naturligvis vigtigt at forstærkerens plusledning også er korrekt monteret.

Prøv dette:
Undersøg sikringsholderen og sikringen ude ved batteriets pluspol. Tjek om alt ser fint og rent ud, og at der ikke er spor af vand eller fugt i sikringsholderen, samt at sikringen sidder stramt i soklerne og har ordentlig kontakt med soklerne i sikringsholderen. Tag også sikringen ud og mærk efter om alt er stabilt og sidder fast og at der ikke er nogle løse forbindelser.
Hvis der er spor efter fugt, vand, gnister, ir eller andet, så skift sikringsholderen og sikringen for en sikkerheds skyld.
Tjek også ringkabelskoen ved batteriets pluspol. Ringkabelskoen må ikke sidde løst på batteriets pluspol og man skal kunne hive i kablet, uden at kablet går ud af ringkabelskoen.


Hvis ingen af ovenstående råd har afhjulpet problemet, så kontakt Kundeservice.

Besvarede denne artikel dit spørgsmål? Tak for din feedback! Der opstod desværre et problem